Samen op weg naar een post-corona herstel.

Samen werken aan lokaal relanceplan

De roep vanuit de samenleving om een weg te vinden uit de crisis (exit en relance) klinkt steeds luider. Wij als gemeente zijn bezorgd om de veiligheid en leefbaarheid van elke laag binnen onze samenleving. Het gemeentebestuur wil ondersteuning bieden en samen met jullie, onze inwoners, ‘denktanks of werkgroepen’ oprichten. 

Nu maatregelen beginnen te versoepelen en de economie kan heropstarten, is het van zeer groot belang de ondernemers en verenigingen extra te ondersteunen om volwaardig opnieuw overeind te komen.