Samen op weg naar een post-corona herstel.

Werkgroep verenigingen

Privé- en publieke activiteiten in welke aard ook werden van bij de start van de lockdown verboden. Mensen werden verplicht zoveel mogelijk in hun eigen contactbubbel (gezin) te blijven en zich enkel nog te verplaatsen indien dit essentieel nodig was. Het wegvallen van activiteiten, onderwijs, sport, cultuur en sociale contacten zorgt voor spanning. Daarnaast is de onzekerheid over de toekomst een kwelling voor zowel het lichamelijk als psychisch welzijn.

Het heropstarten van vrijetijdsactiviteiten van verenigingen vormt een belangrijk onderdeel in de weg naar ons nieuwe normaal. Hoewel dit zeer gefaseerd zal gebeuren en mogelijk nog lange tijd onder duidelijke restricties zal gebukt gaan, kunnen we nu al de hoofden samen steken en in kaart brengen hoe we de verschillende vormen van verenigingen bij de heropstart kunnen ondersteunen.

Ben je gedreven en werk je graag mee aan een vlotte en veilige heropstart van allerhande vrijetijdsactiviteiten? Stel je dan zeker kandidaat voor deze werkgroep waarin we samen nadenken over het relanceplan voor verenigingen.