Openbare ruimte

Maak van de kerken terug het hart van het dorp. Stel ze open, ongeacht de geloofsovertuiging.

Boeken, religieuze en niet-religieuze begrafenissen, stilteplek,...
Reacties