Zorg

Naar analogie van het Brusselse initiatief 'Buurtpensioen' (http://www.kenniscentrumwwz.be/buurtpensioen) zouden Lennikenaren uit een bepaalde buurt elkaar op georganiseerde wijze kunnen ondersteunen in het uitvoeren van taken, opvang, gezelschap,...

Één op de vijf Lennikenaren is 65 jaar of ouder. Sommigen van hen kunnen al eens meer of minder hulp gebruiken bij de dagelijkse taken, of gezelschap om eventuele gevoelens van eenzaamheid te doorbreken. Anderzijds wonen er in Lennik ook veel gezinnen met kinderen, die af en toe al eens opvang of een helpende hand voor een klus zouden kunnen gebruiken.
Reacties