Zorg

een bewoner per straat aanduiden die alert blijft voor de vereenzaamden ,alleenwonenden en alleenstaanden in zijn straat.Is er geen beweging rond het huis, of gaan de blinden niet omhoog zou deze een kijkje kunnen gaan nemen .

Men leest meer en meer dat er mensen in eenzaamheid sterven en zelfs al meerdere dagen overleden zijn.Om dit te vermijden zou ik een buurtzorger aanstellen per straat .
Reacties