Wonen

Ook in de winter wekelijks huisvuil oprapen, de prijs van de huisvuilzakken is te hoog en de kwaliteit is slecht. François, Brusselsestraat, 82 jr

Huisvuilzakken scheuren gemakkelijk !
Reacties