Wonen

Zorgen voor betaalbare en kwalitatieve woningen voor jonge gezinnen

De huizen en appartementen zijn eerder duur in Lennik (en omliggende gemeenten). Het bestuur zou moeten inzetten op meer sociale en/of betaalbare woningen. Eventueel in samenwerking met een huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds.
Reacties
  • Gauthier A

    ongeveer 2 maanden geleden

    Om dit te realiseren zou de gemeente bouwgronden moeten aankopen om er vervolgens sociale en/of betaalbare woningen op te bouwen. Het probleem is dat grondeigenaars er zoveel mogelijk geld willen van hebben, speculanten kopen die gronden dan op en zetten er dan dure (en lelijke) gebouwen op. Eigenlijk zou speculatie op gronden minder aantrekkelijk moeten gemaakt worden, Winstmarges kunnen beperkt worden door regels in te voeren i.v.m. met esthetiek, aantal bouwlagen, een minimum oppervlak per appartement; geen extra bouwlaag toe te staan indien bouwlaag 1 niet effectief ingericht wordt als handelszaak, een minimum percentage van het bouwperceel verplicht onbebouwd moet blijven, en alle appartementen een raam moeten hebben op het zuiden of het zuidwesten Als winstmarges zakken, zakt ook de prijs van de grond en wordt aankoop door de gemeente wellicht een stuk makkelijker waardoor sociale en/of betaalbare woningen terug realistisch worden. Uw voorstel is prangend, hier moet worden over nagedacht. Mijn stem heb je alvast. Gauthier