Terug naar overzicht

Wonen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de dorpskernen leefbaar blijven? Wat is voor jou een goed evenwicht tussen kernverdichting en voldoende groen (buurtnatuur) in bebouwde omgevingen? Hoe zorgen we voor betaalbare én kwalitatieve woningen voor de Lennikenaar?