Mobiliteit

Betere veiligheid voor de fietsers (masiusplein, veilige oversteekplaatsen) + sensibilisering automobilisten.

In Lennik zouden we moeten werken aan de veiligheid voor de fietsers. Bv. veilige fietsoversteekplaats ter hoogte van restaurant KlaverVier om de processiestraat in te rijden, fietsoversteekplaats Doelestraat - korte tramweg, enz.... Ook zou er gewerkt moeten worden aan de sensibilisering van autobestuurders (bv : lange tramweg die uitkomt op de Doelestraat : daar is een fietsoversteekplaats maar de fietsers zouden ALTIJD voorrang moeten krijgen. Ik zie vaak wagens de fietsers de pas afrijden, dit kan niet !) En last but not least - herziening van het Masiusplein. Dit is zo fiets-onvriendelijk ! Een veilige, snelle oplossing zou kunnen zijn dat er niet meer geparkeerd mag worden ter hoogte van die fietsoversteek. Je ziet de fietsers niet als er een wagen of bestelwagen geparkeerd staat...
Reacties
  • Gauthier A

    ongeveer 2 maanden geleden

    Ik ben het volledig eens met de rampzalige toestand voor de fietser op het Masiusplein. Je moet als automobilist verdomd goed uitkijken dat er geen fietsers zijn. Parkeergelegenheid in de kern van Lennik ligt echter gevoelig voor burgers en handelaars, en ik zou de parkeergelegenheid op het Masiusplein niet zomaar inperken, er zou eerder moeten nagedacht worden over hoe het wél veilig kan worden ingericht. Het fietspad zou eerder langs de zijkant van de parkeerplaatsen moeten lopen, niet er midden door. Je krijg wél mijn stem. Gauthier