Mobiliteit

Betere veiligheid voor de fietsers (masiusplein, veilige oversteekplaatsen) + sensibilisering automobilisten.

In Lennik zouden we moeten werken aan de veiligheid voor de fietsers. Bv. veilige fietsoversteekplaats ter hoogte van restaurant KlaverVier om de processiestraat in te rijden, fietsoversteekplaats Doelestraat - korte tramweg, enz.... Ook zou er gewerkt moeten worden aan de sensibilisering van autobestuurders (bv : lange tramweg die uitkomt op de Doelestraat : daar is een fietsoversteekplaats maar de fietsers zouden ALTIJD voorrang moeten krijgen. Ik zie vaak wagens de fietsers de pas afrijden, dit kan niet !) En last but not least - herziening van het Masiusplein. Dit is zo fiets-onvriendelijk ! Een veilige, snelle oplossing zou kunnen zijn dat er niet meer geparkeerd mag worden ter hoogte van die fietsoversteek. Je ziet de fietsers niet als er een wagen of bestelwagen geparkeerd staat...
Reacties