Mobiliteit

Zwaar doorgaand verkeer uit Lennik weren

Verschillende grote banen doorkruisen Lennik. Deze worden erg veel gebruikt voor doorgaand verkeer. Daaronder veel zwaarbeladen vrachtverkeer. Onze smalle straten zijn hier niet op voorzien. Dit verkeer veroorzaakt frustratie bij omwonenden, onveilige situaties voor voetgangers en fietsers en versterkt structurele files. Zwaar verkeer laat huizen langs oude betonnen banen ook stevig trillen. Het ontbreken van een ringweg of verbindingswegen zorgt ervoor dat al dit verkeer dwars door het centrum rijdt en door de smalle straten buldert. Er zijn tal van mogelijkheden om dit te verwezenlijken zelfs zonder ingrijpende infrastructuurwerken. Denk maar aan de verkeerscamera's die op zowat alle toegangswegen staan en de kilometerheffing bij vrachtverkeer.
Reacties