Klimaat

Voorstel naam speelbos (Marc Mahieu)

1. De Koepettera (Lenniks voor kwajongensstreken): plaats waar men kwajongensstreken kan uithalen 2. De Petteflet: uit kinderboek "Puk van de petteflet" van Annie GM Schmidt, minder origineel uiteraard maar leuke naam 3. De Wiplala van dezelfde schrijfster, eveneens leuk maar minder origineel
Reacties