Klimaat

Wateroverlast voorkomen en grondwater op peil houden.

We krijgen meer om meer droge perioden afgewisseld met een hevige stortbui. Deze stortbuien gaan telkens gepaard met wateroverlast. Steeds dezelfde straten en woningen worden getroffen. Meerdere kleinschalige wateropvangbekkens voorzien langs beken en grachten kan daaraan verhelpen. Het ontlast de beken wanneer het peil stijgt. Nadien zorgt het voor een langzame infiltratie, wat dan weer helpt om onze systematisch dalende grondwater- annex drinkwaterreserves aan te zuiveren.
Reacties