Terug naar overzicht

Klimaat

Hoe kunnen we evolueren naar een klimaat-neutrale gemeente tegen 2050? Hoe vrijwaren we de open ruimte en natuur? Waar kunnen we nieuwe bossen aanplanten of stukjes natuur herwaarderen? Hoe kan Lennik verder inzetten op propere beken?

Deze ideeën werden reeds ingediend