Terug naar overzicht

Klimaat

Hoe kunnen we evolueren naar een klimaat-neutrale gemeente tegen 2050? Hoe vrijwaren we de open ruimte en natuur? Waar kunnen we nieuwe bossen aanplanten of stukjes natuur herwaarderen? Hoe kan Lennik verder inzetten op propere beken?