Ontdek de verschillende fases

Het bestuur van Lennik zet volop in op participatie. Met het participatieproject ‘Lennik aan zet, visie 2030’ willen we zoveel mogelijk ideeën en voorstellen van burgers verzamelen en bundelen als input voor het nieuwe beleidsplan.

  • We nodigen alle inwoners van de gemeente uit om hun idee of voorstel in te dienen rond een aantal thema’s van Lennik: dienstverlening, klimaat, mobiliteit, openbare ruimte, ondernemen, onderwijs, veiligheid, vrije tijd, wonen, zorg. Dit kan via dit online platform tot en met 8 september 2019.
  • Via flits-interviews willen we nog meer inwoners bereiken: inwoners die niet vanzelf hun weg naar het online platform vinden.
  • We organiseren verschillende info- en overlegmomenten over actuele thema's, projecten in de steiger of nieuwe mogelijkheden.
  • Op 14 september organiseren we een toekomstdag, waarop we samen dromen over de toekomst van Lennik.
  • We analyseren en clusteren alle input van de burgers en verwerken deze in ons strategisch meerjarenplan voor Lennik.

Alle ideeën die door burgers voorgesteld worden, worden gebundeld en voorgesteld aan het bestuur. Ideeën of voorstellen die niet weerhouden worden voor het strategisch meerjarenplan, worden voorzien van feedback. Ten slotte zal het bestuur op het einde van het jaar toelichting geven bij het beleidsplan en de manier waarop de weerhouden ideeën en voorstellen hierin verwerkt zijn!

1. Ontwikkelen van een visie

Het bestuur van Lennik heeft via een visienota voor de gemeente richting gegeven aan het beleid. Het is een kader waarbinnen concrete acties gepland worden. De visie is opgebouwd rond een aantal beleidspijlers: mensen, ecologie, welvaart en economie, vrede en veiligheid en tot slot partnerschappen.

Rond deze pijlers hebben we een aantal thema’s vastgelegd die we participatief willen invullen. Met andere woorden: over deze thema’s willen we graag jouw mening, visie en ideeën horen!

2. Inzamelen van ideeën

Nu is het aan jou, de burger: tot begin september kan jij jouw idee indienen om de thema’s om te zetten in concrete projecten. Wat is jouw voorstel voor de toekomst van Lennik?

Je kan op verschillende manieren jouw stem laten horen

  • Vanaf juni geef je online je idee in
  • In de zomer zal je een postkaart ontvangen, die je met jouw idee kan terugsturen
  • Ga mee aan de slag op onze toekomstdag op 14 september 2019

3. Van ideeën naar actie

Alle voorstellen worden vervolgens gebundeld en in het tweede deel van september voorgesteld aan het gemeentebestuur. Het schepencollege bekijkt op welke manier de ingebrachte ideeën en voorstellen worden opgenomen in het meerjarenplan.

In december geeft het bestuur toelichting over het beleid en de manier waarop ze de ideeën van de burgers hierin heeft verwerkt: zo zal jij kunnen zien wat de impact is van jouw idee of mening!

4. Blijft het hierbij?

Het bestuur engageert zich ook om de komende jaren verschillende projecten participatief met de burgers vorm te geven.

Uiteraard gaan we jullie ook tussentijds via verschillende kanalen terugkoppelen over de stand van zaken van dit participatieproject. Via deze website kan je alvast steeds de vorderingen terugvinden, houd bijvoorbeeld de ‘nieuws’ sectie in de gaten!